Presentación de recursos dixitais para o ensino de segundas linguas a inmigrantes na escola e en contextos non formais.

Marta Blanco
Teresa Díaz
Inmaculada Mas
Luz Zas

Profesoras da Facultade de Filoloxía
Universidade de Santiago de Compostela