Blogia
Ensino de segundas linguas

“Ensino de segundas linguas a inmigrantes” (Santiago de Compostela, 16-19 de Xullo)

 

CONFERENCIAS

María Sol López. María Sol López Martínez, Secretaria Xeral de Política Lingüística e profesora titular do Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela. Asesora da publicación en galego do Marco europeo común de referencia para as linguas. Aprendizaxe, ensino, avaliación

Ignacio Palacios. Profesor titular do Departamento de Filoloxía Inglesa. Coordenador do proxecto Comunicación en contextos multilingües (CMC) e do proxecto Santiago University Learner of English Corpus (SULEC). Director do Centro de Linguas Modernas da USC. Destacamos as publicacións: “La enseñanza de lenguas extranjeras en el marco de la reforma” e “Aprendiendo a aprender en el aula de lenguas extranjeras: las estrategias de aprendizaje y su tratamiento en el aula”.

Miguel Santos Rego. Catedrático de Teoría e Historia da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Coordenador do grupo de investigación Escola Cultura. Conta con numerosas publicacións, que poden ser consultadas nas bibliotecas da Universidade de Santiago de Compostela. Destacamos: Inmigración e acción educativa en Galicia e Estudios migratorios en perspectiva educativa y cultural.

Fernando Trujillo. Doutor en Filoloxía Inglesa e profesor titular da Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta (Universidad de Granada), no departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Na súa páxina web podemos ter acceso as súas publicacións, entre as que destacamos: Experiencias educativas en Aprendizaje Cooperativo e Cultura, comunicación y lenguaje. Reflexiones para la enseñanza de la lengua en contextos multiculturales.

Virginia Unamuno. Licenciada en Letras pola Universidade de Bos Aires e Doutora en Lingüística pola UAB. Profesora no Departamento de Didáctica de la Lengua, de la Literatura y de las Ciencias Sociales da Facultade de Ciencias da Educación. Integrante do grupo de Estudios de Linguas Ameazadas (GELA). Destacan os traballos: Lengua, escuela y diversidad sociocultural. Hacia una educación lingüística crítica e Categorizar a través del habla. La construcción interactiva de la extranjeridad”.

Félix Villalba. Profesor de español como lingua estranxeira. Moderador do Debate sobre Inmigración e Interculturalidade do Instituto Cervantes e autor de numerosos textos sobre ensino do español. Entre as súas publicacións poden citarse: Orientaciones para la enseñanza del español a inmigrantes y refugiados, MEC, 1999; Recursos para la enseñanza oral del español a inmigrantes no alfabetizados. E. Secundaria. Consejería de Educación de Madrid, 2003.

OBRADOIROS

Nuria Galán Suárez. Profesora da Sección de Español do Centro de Linguas Modernas da Universidade de Santiago de Compostela.

Luisa González Vázquez. Profesora e Secretaria da Sección de Español do Centro de Linguas Modernas da Universidade de Santiago de Compostela.

Carolina Ramos. Licenciada en Arte Dramático pola Universidade de Saint Mary en Estados Unidos e doctoranda de pedagoxía teatral na Universidade da Coruña. Directora do grupo Katarsis: Educación y Teatro.

Carme Silva Domínguez. Profesora titular do Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela no Campus de Lugo). A súa investigación xira en torno a cuestións de fonética e morfosintaxe do galego. Imparte docencia no módulo de Servizos lingüísticos dentro do Curso de Posgrao “Servizos culturais” da USC, na materia “Técnicas específicas de ensino de galego para inmigrantes”.

Andrés Suárez Yáñez. Doutor en Filosofía e Letras, Pedagoxía. Master en “Arts in Second languages Learning and Teaching” (Universidade de Londres). Mestre de Educación Primaria, profesor da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Especialista en dificultades da aprendizaxe en contextos multilingües. Conta con numerosas publicacións neste ámbito e ampla experiencia docente.


EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Emilio Álvarez Huete. Profesor do CPI do Toural (Vilaboa)

Carmen Montero. Orientadora do IES García Barros (A Estrada, Pontevedra)

Xosé Seoane. Asesor do Consello Escolar de Galicia e profesor do IES R. Otero Pedrayo (A Coruña)

1 comentario

Jordan 11 -

A man should have both courage and perseverance.