Blogia
Ensino de segundas linguas

Manuais e Actividades

Manual para o ensino de espaƱol como nova lingua

Manual para o ensino de español como nova lingua

Español como segunda lengua (E/L2) para alumnos inmigrantes.

Autor(es): Mª Victoria García Armendariz; Ana Mª Martínez Mongay; Carolina Matellanes Marcos, 2003.

(Podemos descargalo en PDF)

Ofrece unha proposta curricular para o ensino e aprendizaxe do español como segunda lingua no marco do ensino obrigatorio. Inclúe obxectivos xerais e específicos, e os contidos para o Ensino Primario e Secundario organizados por bloques temáticos e criterios de avaliación con exemplos concretos. Podemos atopar una fundamentación didáctica e metodolóxica e unha proposta de tarefas de EL/2 para traballar as diversas destrezas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión oral e expresión escrita.