Blogia
Ensino de segundas linguas

Portais

Meteco

Meteco

El portal del español como nueva lengua

Portal dedicado ós estudantes para os que a lingua da escola non é a súa lingua inicial, tal como está a suceder a fillos e fillas de orixe estranxeiro. Podemos atopar información que nos oriente cara a mellorar os contidos que como docentes estamos a ensinar e tamén a convivir xuntos e entendernos.