Blogia
Ensino de segundas linguas

Linguas minorizadas de Chile e Arxentina

Linguas minorizadas de Chile e Arxentina

La Voz de Galicia (Domingo, 3 de Xuño de 2007)

“Celestina Carilao, representante do partido Wallmapuwen (Compatriotas do País Mapuche) coñece experiencias realizadas para a recuperación do galego, coa intención de poder aproveitalas para traballar en prol do mapuzugun, o idioma autóctono do seu pobo, que conserva uns cen mil falantes repartidos entre Chile e Arxentina”

Para informarnos sobre a cultura do pobo mapuche: Portal do pobo Mapuche

Sobre a lingua mapudungun podemos consultar o Ethnologue.

0 comentarios