Blogia
Ensino de segundas linguas

A importancia da educación intercultural. Materiais publicados

A importancia da educación intercultural. Materiais publicados

Materials per a una acció educativa intercultural

Cuadernos do estudante:

1. Magrib. Visquem la diversitat. Català, algúns textos en español, PDF

  1. Àfrica negra Visquem la diversitat. Català, algúns textos en español, PDF
  2. Centre i Sud-amèrica Visquem la diversitat. Català, textos en español, PDF
  3. Poble Gitano Visquem la diversitat. Català, algúns textos en español, PDF

Cuadernos do profesorado:

  1. El Magreb. Eduard Navarro. Español, PDF
  2. África Negra. laia Carreras. Español, PDF
  3. Centre i Sud-Amèrica. Laura Cardús i Mireia Zabala. Català, Páxiina web

0 comentarios