Blogia
Ensino de segundas linguas

Política educativa e inmigración en Galicia

“Política educativa y gestión de la inmigración en Galicia” (Santos Rego e outros autores. ICE, Universidade de Santiago de Compostela)

Os autores deste traballo afirman que a evolución do alumnado inmigrante en Galicia e a influenza do mesmo no sistema educativo, responde ós mesmos patróns de identificación e caracterización que noutros lugares de España; aínda que destaca a inmigración de retorno. A procedencia é fundamentalmente de América Latina (Colombia, Arxentina, Uruguai e Venezuela), seguida de Portugal e Marrocos.

0 comentarios