Blogia
Ensino de segundas linguas

Monográfico da Revista de Educación do MEC

Sae unha nova publicación, un Monográfico da Revista de Educación do MEC co título: La enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua (L2) en contextos educativos multilingües, Número 343, mayo-agosto, 2007.

Inclúense diversos artigos que poden descargarse en formato PDF. Podemos ler o artigo do profesor Fernando Trujillo, que estará no curso de verán da USC, “Enseñar nuevas lenguas en la escuela: L1, L2, LE…, NL”.

0 comentarios